Trebate edukaciju unutar tvrtke? Nazovite nas! tel. 01 581 0187

Dogovaramo s  partnerima najbolju ponudu za vas.

Za vas organiziramo sve vrste in-house seminara!

Obratite nam se sa željenom edukacijom, čak i ako ista nije u našoj ponudi,

za vas ćemo je u najkraćem roku dogovoriti s vrhunskim predavačima.

Na vama je da nam dostavite potrebne podatke vezano uz edukacije ili uslugu koju želite, ostalo je na nama.

Dogovaramo i organiziramo kvalitetne in-house seminare po najboljim ponudama.

ZAŠTO IN-HOUSE SEMINARI

Ušteda novca

– trošak po polazniku značajno je manji je nego kod otvorenih seminara, a polaznici ne moraju putovati dalje od svojih ureda/učionica, stoga nemaju dodatnih troškova i gubitak vremena

Seminar prilagođen potrebama klijenta

– kada je grupa polaznika iz iste tvrtke/ustanove, predavanje (i/ili vježbe) usmjereni su na tvrtku/ustanovu stoga polaznici mogu razgovarati o stvarnim primjerima i situacijama.

Team building

–  zajednička obuka polaznika može potaknuti timski rad, produktivnost i veće razumijevanje obaveza drugih kolega, te dodatno motivirati polaznike.

KATEGORIJE IN-HOUSE SEMINARA

 DIGITALNI MARKETING

Implementacija nove Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka

Unapređenje web prodaje: dovođenje kupaca i optimizacija za konverzije

Google AdWords oglašavanje

Facebook oglašavanje – brzi tečaj

Digitalni marketing powered by Red Brick

HRANA (REGULATIVE I NORME)

HALAL

HACCP/ISO 22000:2005-seminar za internog auditora

Osnovni zahtjevi IFS Logistic ver. 2.1

Zahtjevi IFS Food Ver. 6 – seminar za internog auditora

Označavanje hrane, prehrambene i zdravstvene tvrdnje i nutritivna deklaracija

Food Defence Awareness Training

Upravljanje alergenima

Osnovni zahtjevi BRC ver. 7

KONTROLING

Uvođenje kontrolinga u upravljanje ljekarnom

Kontroling prodaje, ključnih kupaca i marketinga (radionica se provodi na studijima slučaja)

Analiza poslovanja – uvođenje financijskog kontrolinga kroz 20 ključnih pokazatelja poslovanja

Komunikacija i osobnost kontrolera

Izrada prezentacije – izgradnja osobnosti kontrolera

Odlučivanje i uloga kontrolinga u donošenju odluka

Izvještavanje za menadžment – kako kreirati kontrolerske izvještaje

Analiza rizika i kontroling

Statistika u službi kontrolinga – analiza i predviđanje poslovanja

Kontroling akademija 1. MODUL

Kontroling akademija: 2. MODUL: planiranje i uloga kontrolinga u procesu planiranja

Kontroling zaliha i nabave – menadžment u logistici i skladištu

Kontroling usmjeren kupcima i marketingu

Uloga kontrolinga u procesu planiranja poslovanja – ROLLING FORECAST

Financijski kontroling i analiza kroz ključne pokazatelje uspješnosti (KPI)

Uloga kontrolinga u uvođenju troškovnog i upravljačkog računovodstva

Računovodstvo i eksterno izvještavanje

Uloga kontrolinga u upravljanju ciljevima i uspjehom poduzeća

Kontroling – u funkciji poslovnih procesa i organizacije poduzeća

OKOLIŠ-OTPAD, KEMIKALIJE, ZNR

Što ako dođe inspekcija rada?

REACH/CLP/STL nacionalni propisi – osnova zakona hrvatskih i europskih za uvoz/unos, prodaju i proizvodnju kemijskih proizvoda — Skica

Radionica za sve gospodarstvenike kako naučiti-prepoznati opasne tvari i prekršajne odredbe ako niste postupili prema Zakonu o sustavu civilne zaštite i Zakonu o zaštiti okoliša

Gospodarenje otpadom

Obaveze svih sudionika u građenju s aspekta zaštite na radu i zbrinjavanja otpada

ISO 14001:2015 – revizija norme

ISO 14001:2015 – seminar za internog auditora

Kako pravilno pripremiti dokumentaciju, označiti i transportirati kemikalije/kemijske proizvode u skladu s obvezama REACH/CLP i ADR/RID

REACH, CLP, STL nacionalni propisi – osnova zakona hrvatskih i europskih za uvoz/unos, prodaju i proizvodnju kemijskih proizvoda

Radionica za izradu STL-ova, deklaracija i uputa kemijskih proizvoda

Odgovorna osoba za kemikalije, obveze, upute za rad

Biocidi

Inspekcijski nadzor u Zaštiti na radu

PRAVO

Pravni okvir RH i njegova primjena u borbi protiv prijevara i kriminala

Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja

Obveze tvrtki i institucija u primjeni novih EU standarda u zaštiti podataka i informacija

Europski nalog za blokadu računa

Implementacija nove Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka

Praktični aspekti porezne reforme

Novi prijedlog Zakona o javnoj nabavi

Naplata potraživanja – mogućnosti i problemi

Pravna zaštita u postupcima javne nabave od 1.1.2017. + BONUS Praksa DKOM za elektroničku dostavu ponuda

Jednostavno knjigovodstvo za udruge i kako sastaviti financijske izvještaje za 2016. godinu

Što ako dođe inspekcija rada?

Praktikum: Izazovi radnog prava

Bespovratna sredstva u turizmu

Reklamacijski postupak – pravni aspekti

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Osobno i poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Naplata potraživanja – mogućnosti i problemi

Pravna zaštita u postupcima javne nabave

EU FONDOVI

EU sredstva – kako ostvariti poticaj

Bespovratna sredstva u turizmu

Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU

Naučite kako uzeti novac iz EU fondova

ISO STANDARDI

ISO 14001:2015 – revizija norme

ISO 9001:2015 – seminar za internog auditora

ISO 14001:2015 – seminar za internog auditora

ISO 9001:2015 – revizija norme

LJUDSKI RESURSI

Rješavanje reklamacija i rad sa zahtjevnim korisnicima

Usvojite 10 vještina ključnih za uspjeh i osobnu učinkovitost

Proces zapošljavanja i selekcije zaposlenika – Zašto je važan i kako utječe na uspješnost timova i poslovni rezultat?

Napredne komunikacijske vještine za menadžere/rukovoditelje

Vođenje godišnjih razgovora sa zaposlenicima i definiranje ciljeva

Organizacijska analiza za kvalitetniju izradu HR strategije

Modeli i tehnike u coaching

MANAGEMENT – LEADERSHIP

MQ Manager (online program)

Upravljanje prodajom kroz brojke

Lean management

Proces zapošljavanja i selekcije zaposlenika – Zašto je važan i kako utječe na uspješnost timova i poslovni rezultat?

Poslovno pregovaranje s teškim klijentima

BALANCED SCORECARD (BSC) alat za upravljanje implementacijom i realizacijom poslovnih planova

Napredne komunikacijske vještine za menadžere/rukovoditelje

Motivacija zaposlenika i samomotivacija

I SEE YOU – Program naprednih komunikacijskih vještina-Modul 1

Vođenje godišnjih razgovora sa zaposlenicima i definiranje ciljeva

Organizacijska analiza za kvalitetniju izradu HR strategije

Krećemo u poduzetništvo-što sada?

Kako napraviti pozitivan iskorak u poslovanju

Leadership – osobina ili posao

Planiranje i postavljanje ciljeva

Kako voditi efikasan sastanak

Key account management

Uspješno rukovođenje-pričam, pričam, ali ne dopire!

Pregovarač u 3 koraka

Vještine učinkovite selekcije za menadžere

ONLINE TEČAJEVI

MQ Manager (online program)

Financije za nefinanacijaše (online program)

Upravljanje stresom (online program)

English at work (online program)

English for finance (online program)

CLASSIC ONLINE (online program)

PRODAJA

Kako povećati prodajni rezultat u maloprodaji (up selling, cross selling, dodatna prodaja)

Unapređenje web prodaje: dovođenje kupaca i optimizacija za konverzije

Što prodajni tim čini izvrsnim

Poslovno pregovaranje

Komunikacijsko-prezentacijske vještine u prodaji

Učinkovit prodajni sastanak u 3 koraka

Kako povećati prodajne rezultate

ZA DJECU

Volim učiti – edukativne radionice za osnovnoškolce

FINANCIJE

Radionica: završni račun

Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija – studiji slučajeva

PRAKTIKUM – Utvrđivanje poreza na dobit za 2016. godinu

Što je novo u oporezivanju dohotka i obračunu plaća u 2017

Analiza poslovanja – uvođenje financijskog kontrolinga kroz 20 ključnih pokazatelja poslovanja

Kako se pripremiti za porezni nadzor i e-nadzor

Europski nalog za blokadu računa

Praktični aspekti porezne reforme

Sve što ste željeli znati o MSFI i HSFI

Jednostavno knjigovodstvo za udruge i kako sastaviti financijske izvještaje za 2016. godinu

Forenzična istraživanja i postupci na porezima

PDV radionica – spremni za start!

Porez na dodanu vrijednost, dvostruko oporezivanje, međunarodni ugovori i transferne cijene

Postupci, metode i alati u forenzičnim istraživanjima

SEPA – izravno terećenje

Naplata potraživanja u praksi

Kreativno računovodstvo – kako se kvalitetno pripremiti za forenzična istraživanja i analizu

PDV i carine, Zakon o trošarinama i Zakon o posebnim porezima – primjeri za vježbu i studiji slučajeva

Obračun plaća i drugih naknada uz prikaz na JOPPD obrascu

Financije za nefinanacijaše (online program)

English for finance (online program)

Procjena boniteta i naplata potraživanja

Amortizacija i dugotrajna imovina

Radnici i troškovi rada

Osnove upravljanja tvrtkom i administracija

FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE – za menadžere i poduzetnike

Osnove poslovanja i knjigovodstva OPG-a

Osnove poslovanja i knjigovodstvo obrta i slobodnih zanimanja

Osnove poslovanja i knjigovodstvo udruga

Osnove poslovanja i knjigovodstva poduzeća

Osnove poslovanja i knjigovodstva slobodnih zanimanja

NABAVA

Novi prijedlog Zakona o javnoj nabavi

Naplata potraživanja – mogućnosti i problemi

Pravna zaštita u postupcima javne nabave od 1.1.2017. + BONUS Praksa DKOM za elektroničku dostavu ponuda

Plan nabave za 2017., Novosti u prijedlogu novog Zakona o javnoj nabavi

Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU

Ekonomski najpovoljnija ponuda i ekonomski kriteriji na primjeru iz prakse

Javna nabava u projektima financiranim iz sredstava fondova EU

Plan nabave za 2017., Primjena čl.92., Novosti u prijedlogu novog Zakona o javnoj nabavi

Postupanje s ponudama, nove direktive EU i ESPD – Nova UREDBA EU 2016/7

Bagatelna nabava i ekonomski najpovoljnija ponuda

OSOBNI RAZVOJ

Business Mind Mapping

Rješavanje reklamacija i rad sa zahtjevnim korisnicima

Usvojite 10 vještina ključnih za uspjeh i osobnu učinkovitost

Poslovno pregovaranje s teškim klijentima

Vrhunska tajnica – napredni modul

Uspjeh nije slučajan

Napredne komunikacijske vještine za menadžere/rukovoditelje

Power of public speaking

Motivacija zaposlenika i samomotivacija

PROBLEM SOLVING – analiza i rješavanje problema

Povratak osnovama – radionica svjesnosti o tijelu i povezanosti za žene

Mentalne mape u poslovanju

Organizacija ureda, poslovni bonton i protokol

Prezentacijske vještine

Upravljanje stresom (online program)

Mentalne mape

Vježbe izražajnosti i jasnoće sadržaja u kratkim govornim nastupima

Konflikti i komunikacija s neugodnim ljudima

Osobni marketing: moć samohvale i/ili korisna vještina

Kako izaći iz dugova

Modeli i tehnike u coachingu

Kako napraviti pozitivan iskorak u poslovanju

Kako učinkovito upravljati  vremenom

Leadership – osobina ili posao

Poslovno pregovaranje

Kako voditi efikasan sastanak

Napredne prezentacijske vještine

Komunikacijsko-prezentacijske vještine u prodaji

Komunikacijske i prezentacijske vještine na engleskom jeziku

Upravljanje vremenom i imageom

Upravljanje stresom i komunikacija s teškim klijentima

Protokol i vođenje događanja (evenata)

Upoznaj i koristi coaching

Škola trenera

Tajnice novog doba – organizacija ureda i poslovni bonton

Škola za šefice

Kako prevladati STRAH i TREMU od javnog nastupa

Vještine asertivnosti